Hướng dẫn người dân gửi và tra cứu phản ánh kiến nghị

Ngày đăng: 28/02/2019
Mặc định Cỡ chữ
Hướng dẫn người dân gửi và tra cứu phản ánh kiến nghị

Xem file hướng dẫn tại đây

ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ

SỞ BAN NGÀNH

Đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email
Văn phòng UBND tỉnh 492 Trần Phú, tp Kon Tum

02603.865 988

hotrodoanhnghiep-kontum@chinhphu.vn 
tohotrodautukt@gmail.com
Sở Tài chính 92 Phan Chu Trinh, Tp Kon Tum 02603.862 479 sotaichinh-kontum@chinhphu.vn
Sở Kế hoạch và Đầu tư 12 Nguyễn Viết Xuân 02606.280 999 sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Sở Công thương 494 (123B cũ) Trần Phú

0868.588 444

0868.588 445

1900.5858 26

socongthuong-kontum@chinhphu.vn
Sở Nông nghiệp và PTNT 508 Duy Tân, tp Kon Tum 02603.862 516
snnptnt.kontum.gov.vn
Sở Tài nguyên và Môi trường 06 Ngô Thị Nhậm, tp Kon Tum 02606.558.006 sotnmt-kontum@chinhphu.vn
Sở LĐTB & XH 292 Bà Triệu, TP Kon Tum 02603.918 066 soldtbxh-kontum@chinhphu.vn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 238 Bà Triệu, tp Kon Tum 0603.862 538 svhttdl@kontum.gov.vn
Sở Thông tin và Truyền thông 112E Bà Triệu, TP Kon Tum 02603.915 457 sotttt-kontum@chinhphu.vn
Sở Xây dựng 345 Bà Triệu, Tp Kon Tum 02603.862 549 soxaydung-kontum@chinhphu.vn
Sở Tư pháp 211 Trần Hưng Đạo, Tp Kon Tum 0603.862 479 sotuphap-kontum@chinhphu.vn
Sở Giao thông Vận tải 387 Bà Triệu, TP Kon Tum

0905.022 389

0603.590 045

sgtvt@kontum.gov.vn
Sở Y tế 808 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum 0965.021 515 soyte-kontum@chinhphu.vn 
Sở Khoa học và Công nghệ 205 Lê Hồng Phong, tp Kon Tum 0603.862 806 skhcn@kontum.gov.vn
Sở Nội vụ 240 Bà Triệu, tp Kon Tum  

sonoivu-kontum@chinhphu.vn

 

Sở Ngoại vụ 40 Bà Triệu, Tp Kon Tum 02606.285 315 sngv@kontum.gov.vn
Sở Giáo dục và Đào tạo

 

22 Nguyễn Thái Học, TP Kon Tum

02606.557 879 sogddtkontum@kontum.edu.vn
Thanh tra tỉnh

 

144 Bà Triệu, tp Kon Tum

0603.862 200 thanhtratinh-kontum@chinhphu.vn
Ban Quản lý Khu kinh tế Trụ sở chính: Khu 1, khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y 02603.910 606 banquanlykhukinhte-kontum@chinhphu.vn
Ban Dân tộc 163 Bà Triệu, tp Kon Tum 02603. 866 127 bandantoc-kontum@chinhphu.vn 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy      

THÀNH PHỐ - HUYỆN

Đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email
Thành phố Kon Tum 542 Nguyễn Huệ, tp Kon Tum 02603.862 431 ubndtp-kontum@chinhphu.vn
Huyện Đăk Hà 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà 02603.822.114 ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
Huyện Đăk Tô 217 Lê Duẩn, TTĐăk Tô, huyện Đăk Tô 0260.3831.209 ubnddakto-kontum@chinhphu.vn
Huyện Ngọc Hồi Thôn 6 - TT PleiKần, Ngọc Hồi 02603.832.118 ubndngochoi-kontum@chinhphu.vn
Huyện Đăk Glei 217 Lê Duẩn, TTĐăk Tô, huyện 
Đăk Tô
0603.833 105 ubnđakglei-kontum@gmail.com
Huyện Sa Thầy Thôn 2 TT Sa Thầy huyện Sa Thầy 0260.3821.103  ubndsathay-kontum@chinhphu.vn
Huyện Kon Rẫy Thôn 1, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy 0260.318 696 http://konray.kontum.gov.vn
Huyện Kon Plông Đường số 2, thôn Măng Đen, xã 
Đắk Long, huyện Kon Plông

0977 381 579

0603.848 175

ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn
Huyện Tu Mơ Rông Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông 02603.934 022 vanphongtmr@gmail.com 
ubndtumorong-kontum@chinhphu.vn
Huyện la H'Drai Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai 0260.6521 999 iahdra-kontum@chinhphu.vn

Lưu ý (*)
  1. Hệ thống tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị về:

    • Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính;
    • Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập;
    • Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.
  2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật

Phản ánh, kiến nghị mới tiếp nhận

Video