Video hoạt họa tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 16/05/2019
Dữ liệu đang được cập nhật...
Lưu ý (*)
  1. Hệ thống tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị về:

    • Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính;
    • Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập;
    • Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.
  2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật

Phản ánh, kiến nghị mới tiếp nhận

Video